Dat Dörps-Bosseln weer an 10. Februar bi bested Winterwedder un mit sehr goode Bedeeligung. De beiden Nachwuchsbossler Hannes Adler un Thede Klinck kunn sick as Mannschaftsföhrer een bunte Truppe as Bosselmannschaft tosomenstellen un so gung dat mit een goode Mischung ut sportlichen Wettkampf un gesellschaflichet Ereignis dörch de Feldmark. An End hal de Mannschaft vun Thede de Nees vörn un mit je een dreefachet Lüch-Op op de annere Mannschaft wor dat Bosseln beendet.

Veelen Dank an Inke Adler för ganz veele scheune Biller!   

Boss005
Boss010
Boss015
Boss020
Boss025
Boss030
Boss035
Boss040
Boss045
Boss050
Boss055
Boss060

Ook bi Frostwedder mut man mol Kugeln sööken ... 

Boss065
Boss070
Boss075
Boss080
Boss085
Boss090
Boss095

Hier freut sick eener över den Sieg!

Boss100
Boss105

De tweete Sieger groleert den Gewinner ...

Boss110
Boss115